Bohater na miarę… bohter wymykający się wszelkim miarom.